[ Webhosting profitux.cz ] [ Pohádky Online ] [ Golfový trenalér pro nácvik odpalů ]

ach, prehrvanie a download parti


Prehrvanie parti vemajstrov

Vyhrato-prehrat achov partie

Vyhrato-prehrat partie

Mete si prehra vemi zaujmav partie, ktor skonili inak, ako mali. Jednoducho sa vzdala t strana, ktor stla na vhru, alebo aspo na remzku. Podotkam, e sa jedn o partie poprednch achovch majstrov! (15 parti)

Kurizne achov partie

Kurizne partie

V kuriznych partich njdete vetko mon, sta si ich len prehra...

Pascov achov partie

Pascov partie

alej Vm ponkam vemi krtke partie, v ktorch jeden zo sperov padol do pasce. (Mini-miniaturky, 110 parti)

Fantastick achov partie

Fantastick partie

A nakoniec prvom oznaovan fantastick partie. (109 parti, natanie me dlho trva)Prehrvanie mojich parti

21 mojich najlepch achovch parti

Moje najlepie achov partie

alej si mi mte pozrie a prehra moje najlepie achov partie s anglickm komentrom achovho programu Fritz, Shredder at.Prehrvanie najlepch a najnovch svetovch parti

chess.profitux.cz

Prervanie NAJ parti


Diagramy z mojich parti

A na zver mte porozma nad pr diagramami z mojich parti hranch e-mailom.

Turnaj:IECG, CP-1999-Q-00002
Biely: Rastislav Lazan
ierny:Jonathan Powles


Biely na ahu vyhr peknm ahom.

(23.Vxf6! Sxf6 24.Vxf6 a mj sper zahral 24...Sa4, m mi to ete uahil. Nasledovalo
25.Db2, ale vemi dobr by bolo aj 25.e5!? dxe5 26.d6.
25...Kg8 26.Sh6 Jc8 27.Se2 s dostanm sa cez g4 na e6.)


Turnaj:IECG, CP-1999-P-00077
Biely: Rastislav Lazan
ierny:Chester Ian


ierny na ahu.

ierny zahral svoj posledn ah 26...Dh4. Nechcel sa uspokoji s rovnou remzovou hrou po 26...Bxg4 27.f3 Sh5 28.cxd5 Jg3 29.Vxe5 Vxe5 30.Vxe5 Dxe5, a preto ho musm oznai ako hrub chybu "??". o by ste doporuili hra bielemu? Na 27.Jf3 ierny odpovie 27...Jxf2, pomerne dobr je 27.f3 alebo aj 27.Jf5. Ale je tam v skutonosti pekn kombincia. Vidte ju?

(26...Dh4?? 27.Jf3! Jxf2 28.Dxd5+!! Vxd5 29.Vxe8+ Sxe8 30.Jxh4 a s napadnut vetky 3 figry ierneho, o znamen materilny zisk...)


Turnaj:IECG, IC-2001-P-003
Biely: Franco Fantoni
ierny:Rastislav Lazan

ierny na ahu.

achov program Fritz oznail nasledujci ah ierneho ako "neprjemn, odporn a hnusn". Njs ho je pomerne jednoduch...

(28...Je2+! 29.Kf1 Jf4 30.Dd4 Vcd7! 31.c4 e6 32.Ve4 Jxd5 33.cxd5 Dxf3 s vhrou...)


Turnaj:2.liga 1997, Nitra-Handlov
Biely: Daniel Smole
ierny:Rastislav Lazan


ierny na ahu.

Tu som ahom 39...Db6 zahjil poovaku na bieleho kra. alej nasledovalo 40.Dc1 h6 41.Kh2 g5 42.Kg3 Sb3 43.h4 gxh4+ 44.Kxh4 c4 45.Kg3 Kg6 46.Db1 h5 47.Kh2 h4 48.Kh1 f6 49.Kh2 Kg5 50.Dc1+ Kh5.


Biely na ahu.

A tu sper urobil obrovsk chybu 51.Db1??, s matovm zavenm 51...Df2 52.Sxb3 cxb3 53.Dxb3 h3! a biely nem pred matom ochranu.


Turnaj:2.liga 1999, Dubnica-Nitra
Biely: Alojz Krajovi
ierny:Rastislav Lazan


ierny na ahu.

Sper ma po nevydarenom otvoren tlail a do koncovky, ktor bola napohad remzov. Hra pokraovala 41...Ke5 42.Kf3 Sd2 43.Sd4+ Kf5 44.Sg7 Sf4 45.Sd4 Sg3 46.Sg7 Sc7 47.Sh8 Sd8 48.Sg7 Se7 49.Sd4 Sf8 50.Sg3 Sg7


Biely na ahu.

Podarilo sa mi dosta na hlavn diagonlu, lebo sper si pravdepodobne myslel, e pozcia je hravo remzov... 51.Sd4?? a toto je zrazu prehrvajca chyba (malo sa hra 51.Sd2!), lebo nasleduje 51...Sxd4 52.cxd4 a partiu korunuje krsny ah 52...g4+!.


Biely na ahu.

Ete sa hralo 53.Ke3 Kg5, ale ani 53.hxg4+ Kg5 by partiu nezachrnilo...


Turnaj:2.liga 1998, Nitra-ala
Biely: Rastislav Lazan
ierny:Karol Cegldi


ierny na ahu.

Svojim poslednm ahom 19.a5 som chcel zabrni uvoneniu pozcie po a6-a5 a nslednm Ja6 a Jb4 i Jc5. Nasledovalo 19...b6 20.Jc6 Vb7 21.Ja4 bxa5 22.Jxa5 Vbb8 23.Sd4 Ja8 24.Dc3 Sf8 25.Vde1 Kh7? Ovea lepie bolo 25...Jh5! 26.Jc6 Vbc8


Biely na ahu.

27.Df3 Kg7?? Chyba, ale o in lepie hra? 28.Jxe7!


ierny na ahu.

28...Sxe7 29.Vxe7 Vxe7 30.Dxf6+ s nasledovnm matom...


ierny na ahu.

Zveren pozcia...


Turnaj:2.liga 1999, ala-Nitra
Biely: Rastislav Lazan
ierny:Frantiek Merva


ierny na ahu.

Hne z otvorenia som dostal miernu prevahu, ktor som naalej stupoval. 14...Dc8 15.a4 a5 16.Db3 Sd8 17.Jb5!


ierny na ahu.

Jazdca som umiestnil pod pabu peiaka c6. Vydral tam neuveritench 15 ahov (!) a do zveru partie. 17...h6. Sper sa poka uvolni po g5 a f5. Mono mal ierny hne sksi 17...f5!. 18.h4 f6 19.h5. lo hra aj 19.d5 exd5 20.exd5 Kh8, alebo 20...Jxd5 21.Vxd5 Se6 22.Sc4 cxb5 23.Vxd8 Dxd8 24.Sxe6+. 19...Kh8 20.Jh4 Kh7 21.Jg6. Nad iernym sa zana zmrka. Jeho pozcia sa zhoruje.


ierny na ahu.

21...Vf7 22.Sd6!, ale lo aj 22.d5!. 22...f5 23.exf5 Jd5 24.Sd3 exf5 25.Ve1 Kg8?. Radej mal hra 25...Sg5 26.f4 Sf6. 26.Sf4. Leie asi bolo 26.Sc4 Jf6 27.Jf4. 26...Se6?. Radej mal sksi 26...Sf6 27.Jc3! Jxf4 28.Jxf4 Jd6. 27.Sc4 Jxf4?? Rozhodujca chyba prinesie najvie problmy.


Biely na ahu.

28.Jxf4 Sxc4 29.Vxe8+ Kh7 30.Dxc4 Dd7 31.Jd6!


ierny na ahu.

31...b5 32.Dxf7


ierny na ahu.

Sper sa vzdal.


Turnaj:Slovak Open Hlohovec 2001
Biely: Duan Lajda
ierny:Rastislav Lazan


ierny na ahu.

Biely sa rozhodol ako ton pole pre svojho iernoponho strelca poui b2 a nie g5. Cieom toku sa m sta vea na h8, o sa napokon aj podar, ale za ak cenu... 10...Sd7 11.e5 dxe5 12.dxe5 Dg6. lo aj 12...De7 13.Vd1 Jh6. 13.e6? Biely "ist" diagonlu a1-h8.


ierny na ahu.

13...fxe6 14.Ve1 Ja5 15.Dc3 a biely ide tvrdo za svojim cieom zobra veu. Mohlo sa hra napr. 15.Je5 Jxb3 16.Jxg6 Jxa1 17.Jxa8 Jc2. 15...Jxc4


Biely na ahu.

16.Dxg7? Lepie bolo 16.Dxc4 Je7 17.Je5. 16...Jxb2 17.Dxh8 Jd3 18.Ve2. ance na protihru dvalo len 18.Ve3 0-0-0 19.Dc3. 18...0-0-0 Dalo sa hne hra 18...Jf4!? 19.Jh4 Jxe2+ 20.Kf1. 19.Dc3 Jf4!


Biely na ahu.

Biely vzdal.

tatistika prstupov na strnku:


Skromn (osobn) strnka Rastislava Lazana. Copyright © Ing. Rastislav Lazan. All Rights Reserved.